Přehled žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Číslo spisu Žadatel Datum podání žádosti Předmět žádosti Způsob předání
1 Jakub Soldán 2. 2. 2021 Platy a odměny členů představenstva a dozorčí rady, vlastnictví rekreačního objektu povinného subjektu datovou schránkou
1 Jakub Soldán 4. 4. 2022 Platy a odměny členů představenstva a dozorčí rady datovou schránkou