Informace o společnosti.

Společnost zřízena pro budoucí zajištění (nejpozději od 1. 2. 2021) systému městské hromadné dopravy na Jablonecku.

Představenstvo: Mgr. Jan Zeman (předseda), Ing. Štěpán Matek (místopředseda), Mgr. Jaroslav Šída

Dozorčí rada: Ing. Milan Kouřil, Mgr. Jiří Kučera, Pavel Janoušek

Ředitel: Ing. Luboš WejnarJablonecká dopravní řeší budoucnost veřejné dopravy

Zastupitelstvo města na svém zasedání 14. 12. 2017 schválilo záměr založení vlastní dopravní společnosti s názvem Jablonecká dopravní (JD). Jedná se o akciovou společnost ve 100 % vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou (SMJN).

Hlavním důvodem vzniku nové městské společnosti je snaha dlouhodobě zajistit občanům města i jeho návštěvníkům moderní a spolehlivou městskou hromadnou dopravu na evropské úrovni včetně řešení kvalitních přestupních vazeb na další druhy dopravy. Vznik vlastního dopravního podniku přináší výhodu větší flexibility při realizaci požadavků zákazníků, resp. rychlejší reakce na připomínky cestujících a mimořádnosti jako jsou výluky a objízdné trasy.

Od 1. 5. 2018 má Jablonecká dopravní prvního zaměstnance, kterým se stal na základě řádného výběrového řízení Luboš Wejnar. Společnost již disponuje koncesí, která zajišťuje oprávněnost poskytovat dopravní služby.

Aktuálně Jablonecká dopravní působí jako servisně-poradenská organizace ve věcech veřejné dopravy pro Statutární město Jablonec nad Nisou a Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ). V rámci své činnosti např. zajišťuje aktualizaci dat pro projekt nového dopravního terminálu, provádí dopravní průzkumy včetně sledování vytíženosti jednotlivých spojů, podílí se na úpravách současných jízdních řádů a tras linek, připravuje odborné materiály na jednání vedení SMJ a DSOJ. Hlavním úkolem nově vzniklé společnosti je budoucí zajištění městské hromadné dopravy na Jablonecku s nejzazším termínem 1. 2. 2021. K tomuto se v současné době zpracovávají a vyhodnocují pro objednatele veškeré možné varianty s následným doporučením nejoptimálnějšího řešení.